KONFERANSLAR

Uzmanlık alanında aldığı eğitimi, muktesebâtına kattığı değerlerle birleştiren Fizik Yüksek Mühendisi Dr. Abdulcabbar BORAN, 10 yılı aşkın bir süredir birikimini, yurtiçinde ve yurt dışında davet edildiği konferans ve seminerler vasıtasıyla dinleyicileriyle paylaşmaktadır.

Eğer siz de;

Kur’ân’ın şifrelerini çözmek,
Fiziğin ötesine geçmek,
Zamanda yolculuk etmek,
Kâinatın yaratılışını dinlemek,
Allah’a ulaşmak,
Rabbinizin sizin için dilediği mutluluğu KALBİNİZDE YAŞAMAK istiyorsanız;

Kur’ân âyetleri ve hadîs-i şerifler ışığında Dr. Abdulcabbar BORAN’ın eğitim seminerlerinden istifade edebilirsiniz…

KONFERANS BAŞLIKLARI

AİLEDE MUTLULUK VE HUZUR

Fertlerin ve Ailenin Mutluluk ve Huzuru
Mutluluğun Formülü
Eşler Arasında Anlaşma ve Uyum
Kur'an'daki Mutluluk Müjdeleri Türkiyede Artan Boşanmalar
Boşanmaların En Önemli Sebebi Nedir?
Boşanmalarda Hatalı Taraf Hangisidir? Stres, Depresyon ve Mutsuzluk
İnsanlardaki Mutsuzluğun Sebebi Nedir?
Hedeflerimize Ulaşamadığımız İçin mi Mutsuz Oluyoruz?
Stres ve Depresyon Haplarıyla Mutluluğa Ulaşilabilir mi?
Çocuk Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Şimdiki Gençler Neden İtaatsiz?
Çocukların Istek ve Arayısları Gençlerin Evlilik Talep ve Arayışları
İslam'a Göre Eş Seçimi ve Evlilik Nasıl Olmalı, Nelere Dikkat Edilmeli? Sevgi, Aşk ve Hayranlık Nedir?
Sevgi üzerine herşey... Aşık olmak (mana aleminde) ve daha ötesindeki hayranlık bu 3 kavramın gerçek anlam ve içerikleri...

BAŞARI VE MUTLULUK

Hayatın Her Alanında Başarı ve Mutluluğun Sırları

TOPLUMDA HUZUR

İnsanlar Neden Mutsuzdur?
Günümüz İnsanının Problemleri ve İhtiyaçları Nelerdir?
Sevgi ve Dostluğun Topluma Hakim Kılınması Nasıl Mümkündür?
İç Dünyamızın ve Kalbimizin Maneviyatta Faktörü
İnsanların Birbirlerine Karşı Davranış Biçimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Temel Faktörler

OSMANLI İMPARATORLUĞU

Osmanlı 3 kıtaya hakim olmasıyla beraber Yahudi, Hristiyan ve Müslümanların rahat, huzurlu bir şekilde yaşadığını görmekteyiz. Bu olayı, adaleti nasıl tahakkuk ettirerek başarmıştır?
Osmanlı'da Ahilik Teşkilatı ve Lonca Sistemi
Osmanlı'da Sadrazam namzetlerinin yetişmesinde Lalaların rolü.
Peygamber Efendimiz (S.A.V) Veda Hutbesi'nde hangi ırktan olursa olsun insanların birbirinden üstün olmadığını, ancak takva ile bunun olacağını buyuruyorlar. Takva nedir? Nasıl takva sahibi olunur?
Osmanlı'da yetişen birçok ilim adamı, şu zamanın teknolojisiyle erişilemeyecek ilme sahipti (kök boyaları, mimari yapılar vs). Oysa günümüzde İslam ülkelerinin geri kalmış olduğu söylenir. Din ile ilim arasında bir bağ var mıdır? Dini ve ilmi öğretme ve öğretmede takip edilen metodlar nelerdir?
Osmanlı'da Aile ve Toplum yapısı.

EVLİYALAR

Mevlana Hz. "Tövbeni 100 bin defa bozmuş olsan da gel, burası ümitsizlik kapısı değil" buyuruyor. Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayramı Veli, Ahmet Yesevi gibi bütün Allah dostlarının öğrettiği ve yaşattığı engin hoşgörünün temeli neye dayanmaktadır?
Zamanımızda Allah dostları var mıdır?
İnsanda Allah sevgisini yoğunlaştıran unsur nedir?
Nefs terbiyesini gerçekleştirmek için ne yapılması gerekir?
İmam-ı Şafi Hz."Faraza Kur'an kaybolmuş olsa, Vel Asr Suresi tek başına yeter" ifadesiyle neyi anlatmak istemiştir?
Salih Amel ne demektir?
Fatiha Suresindeki "İstiane" nedir?
Sıratı Mustakim ve Hidayet Kavramları

KUTLU DOĞUM HAFTASI, PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) VE SAHABE

Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in Bizlere Miras Bıraktığı Kur'an-ı Kerim
Kur'an-ı Kerim'e Göre Allahu Teala İnsanlardan Ne İster?
Bir Hadis-i Şerifin Sahih Olup Olmadığı En Net Şekilde Hangi Ölçüyle Anlaşılır?
Hidayet Ne Demektir? Hidayet 'Doğru Yol'mudur?
Sadece İslam'ın 5 şartının tatbik edilmesi kişiyi kurtuluşa ulaştırır mı?
Kur'an-ı Kerim'e Göre, Sabikunel Ahirin Kimdir?
Ehli Suffa Kimdir, Peygamber Efendimiz (S.A.V) Zamanında Tasavvuf var mıydı?
Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve Sahabenin Yaşadığı Hayata Göre; İnsanların Birbirlerine Karşı Davranış Biçimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Temel Faktörler

FİZİK, FİZİK ÖTESİ ve DİĞER KONULAR

Kainatın Yaratılışı

Kainat nasıl yaratıldı?
Madde nasıl oluştu?
Kainatın bir şekli var mı?
Makro ve Mikro Alem sırları . . .

Kuantum Fiziği ve Kur'an-ı Kerim
Kur'an'da Fizik Kanunları ve Kainatın Yaratılışı

Dünyada Hayat

İnsan kaç vücuttan oluşur?
İnsan maymundan mı evrimleşti?
İlk insanlar mağara adamları mıydı?

Ufolar

Başka gezegenlerde hayat var mı?
UFO'lar gerçek midir?
Uçan daire yapmak mümkün müdür?
Kara delikler var mı?

Hız Kanunları

Kaç çeşit hız var?
Kainat kaç alemden oluşur?
Alemlere göre zaman farklı mı?
Einstein'ın söyledikleri doğru mu?

Mutsuzluk

İnsanlar neden mutsuz?
Mutsuzluğun asıl sebebi ne?
Nefsin kalbindeki afetler nelerdir?

Şeytan

Şeytanın insan üzerindeki negatif etkisi nasıldır?
Astral seyahat, yoga, transandantal meditasyon ve reenkarnasyon nedir?

Astroloji, büyü, kehanet

Gençlerin şeytanın zulmani ilimlerine rağbeti

Sevgi

Aşk ve hayranlık nedir?
Kin ve nefreti oluşturan nedir?
Sevgi nasıl oluşur?
Sevilmenin yolu sevmekten geçer mi?

İnsan ve Ruh

İnsan neden en üstün varlıktır?
Ruh nasıl seyri süluk yapar?
Ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür mü?
Hidayet, ölmeden önce ruhun Allah'a ulaşması mıdır?

Sırat-ı Mustakim

Sırat-ı Mustakim nereye ulaştırır?
Sırat köprüsü diye bir köprü var mı?
İrşad yolu ile Sirat-i Müstakim arasinda bir ilişki var mi?

Allah'ın İsteği

Allah bizden ne ister?
Ruhun hasletleri nelerdir?
Mutluluğun sırrı şan, şöhret ve parada mı?

Zorlama

Dinde zorlama var mı?
Şer Allah'tan mı?

Mümin

Kimler hak mümindir?
Hak müminler cehenneme gider mi?
Cehennemden çıkış var mı?

Cennet

Kimler cennete gider?
Her isteyen cennete gidebilir mi?

İmtihanlar

Hayır ve şer nedir?
Hastalıklar imtihan mıdır?
Nasıl ölürüz?
Ölüm bir son mudur, yoksa yeni bir hayatın başlangıcı mı?
Musibetler ne zaman isabet eder?

Dünya

Dünya kafirin cenneti, müminin zindanı mı?
Dünya da mutluluk var mi?
"Dünyada rahatlık yoktur" ne demek?

Tasavvuf

Nasıl tasavvuf ehli olunur?
Bir lokma, bir hırka ne demek?
Allah'a kul olmanın şartı nedir?

Kur'an-ı Kerim

Kur'an'ın hidayetle okunması nasıl olur?
Kur'an kalbe nasıl yazılır?
Kur'an'ın 7 ruhu ile 7 safha 4 teslim arasındaki ilişki nedir?

Zikir

Zikir farz mıdır?
Zikir ehli kimdir?
Mürşit farz mıdır?
Allah ile kul arasına kimse girer mi?

Evliyalık

Dileyen herkes evliya olabilir mi?
Velayet makamları nelerdir?
Geçmişte yaşamış evliyalar

Mucizeler

Kur'andaki sayıların sırrı (7, 19 gibi)
Ay'ın ikiye ayrılması
Hz. İbrahim'in ateşe atılması

Kadir Gecesi

Kadir Gecesini kim bilir?
Kaza ve Kader nedir?

Takva

Takva nedir?
Nasıl takva sahibi olunur?

İlmi Ledün

Kalp gözü ve kalp kulağı nedir?
Cezbe nedir?
Kimler Cezbe alır?
Tayyi mekan nasıl yapılır?
Vahdeti vücut nedir?

Vahiy

Allah Peygamberlerden başkasına da vahyeder mi?
Allah kimlere İlham eder?

Nebi ve Resul

Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler mi?
Şeriat kitapları nebilere mi verilir?
Cin ve melek resuller olur mu?

Dinler

Peygamberler farklı dinlerle mi gelmişlerdir?
İslam'dan başka bir din var mı?
Hanif dini nedir?

Kıyamet

Kıyamet ne zaman kopacak?
Ahirette şefaat var mı?